Ritim Grl Seyahat Acentası No: 9383 0 (850) 220 34 16 info@ritimtravel.com

Oturum Aç

Kayıt Ol

Bir hesap oluşturduktan sonra ödeme durumunuzu takip edebilecek, onayı takip edebilecek ve turu bitirdikten sonra turu da değerlendirebileceksiniz.
Kullanıcı adı*
Şifre*
şifreyi onayla*
Adınız*
Soyadınız*
Doğum Tarihi*
E-posta*
Telefon*
Ülke*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Bir sonraki adıma geçmeden önce lütfen tüm hüküm ve koşulları kabul edin

Zaten üye misin?

Oturum Aç
Ritim Grl Seyahat Acentası No: 9383 0 (850) 220 34 16 info@ritimtravel.com

Oturum Aç

Kayıt Ol

Bir hesap oluşturduktan sonra ödeme durumunuzu takip edebilecek, onayı takip edebilecek ve turu bitirdikten sonra turu da değerlendirebileceksiniz.
Kullanıcı adı*
Şifre*
şifreyi onayla*
Adınız*
Soyadınız*
Doğum Tarihi*
E-posta*
Telefon*
Ülke*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Bir sonraki adıma geçmeden önce lütfen tüm hüküm ve koşulları kabul edin

Zaten üye misin?

Oturum Aç

İADE İPTAL KOŞULLARI

TÜKETİCİ HAKLARI CAYMA -İADE İPTAL KOŞULLARI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun            

5-6502 Sayılı Kanun’un 51. Maddesinde Paket tur sözleşmesi tanımlanmıştır. Paket tur sözleşmeleri, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından Ulaştırma veya Konaklama veyahut Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir.
Turun ayrıntılarının paket tur düzenleyicisi, aracısı veya tüketici tarafından belirlenmiş olması veya aynı paket turun içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırılmış olması hallerinde de paket tur sözleşmesinden bahsedilir. 
Tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.
1-) TARAFLAR
İşbu satış sözleşmesi bir tarafta RİTİM TRAVEL (Bu sözleşmede kısaca ACENTE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta TÜKETİCİ arasında, yurt içi veya yurt dışı gezileri konusunda akdolunmuştur. ACENTE ve TÜKETİCİ her biri ayrı ayrı ‘Taraf’, birlikte ‘Taraflar’ olarak anılır.
1.1) ACENTENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Şirket Unvanı : RİTİM TRAVEL
Adres :    Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. Beycenter No:16/1 Beylikdüzü-İST.
Telefon : +90 212 886 4142
E-mail :  info@ritimtravel.com
İş bu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir. Bu sözleşmede, madde 1.2. de belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcıya bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketici bundan sorumludur. Bu doğrultuda tüketiciye verilen broşür katılımcıya verilmiş sayılır.
1.2) TÜKETİCİ, kendisinin ve 1.2. de belirtilen kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. Havayolu cezası, vize sorunu vs) ACENTE sorumlu değildir.
1.3) TÜKETİCİ 1.2. maddede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
1.4) Taraflar, gösterilen adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul ederler. Taraflar adreslerdeki değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ederler.
2-) KONU
İşbu sözleşmenin konusu; TÜKETİCİ’nin, ACENTE’ye ait, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır.
3-) PAKET TURUN NİTELİKLERİ:
3.1) PAKET TUR NİTELİKLERİ
DURAKLAMA YERLERİ ve GÜZERGAH KONAKLAMA TARİHLERİ, TÜRÜ, YERİ, SÜRESİ, NİTELİĞİ, SINIFI YEMEK PLANI Pansiyon durumu her gezi için tanıtım broşüründe yer almaktadır.
Tam Pansiyon: Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği
Yarım Pansiyon: Kahvaltı, öğle veya akşam yemeğinden biri
Sabah Kahvaltı: Kahvaltı
– TÜKETİCİ paket tura başlayacağı yere, kendi imkanları ile gelir. TÜKETİCİnin, ACENTE’den paket tura dahil hizmetler dışında ayrıca hizmet satın alınması bu hizmeti, paket tura dahil etmez.
-ULAŞIM ARAÇLARININ TÜRÜ, YOLCULUĞUN SINIFI, HAREKET VE DÖNÜŞ TARİHLERİ, SAATLERİ, YERLERİ  YOLCULUKLA İLGİLİ BELİRLİ YER TAHSİSİ VARSA BU YER İLE İLGİLİ BİLGİ ARA KONAKLAMA YERİ, TARİHİ VE AKTARMA BİLGİLERİ PASAPORT GENEL BİLGİLERİ VİZE ŞARTLARI YAŞ VE SAĞLIK ŞARTLARI TURİST REHBERLİĞİ  HİZMETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ ZORUNLU SİGORTA İLE DİĞER SİGORTALARA İLİŞKİN BİLGİ
3.3) İş bu maddede belirtilen ve broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulduktan sonra ancak tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.
4-) SÖZLEŞME BEDELİ
4.1) Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken liman ve havalanına
iniş vergileri gibi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ve ücretlerle ilgili fiyat değişiklikleri
TÜKETİCİ’’ye yansıtılır.
4.2) Sözleşmenin İptali durumunda, iki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan ve ön
ödeme yapan bir TÜKETİCİ nin, geziyi herhangi bi süre içerisinde iptal etmesi halinde (iptal
süresi önemli değildir) TÜKETİCİ nin iade hakkı olduğu durumlarda; odada kalacak ikinci
TÜKETİCİ “tek oda” (single) farkını kabul etmez ise, tek oda farkı iade miktarından düşülecektir.
4.3) Sözleşmede yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının
sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde TÜKETİCİye yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin % 5’ ini geçmeyecek
şekilde aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:
a) Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat
değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
b) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
c) Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri
yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.
Bu belge RİTİM TRAVEL ile yukarıda numarası yazılı olan kredi kartıma
rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisini veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil
edilememesi halinde aylık % 10 vade farkı ile borcumu ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.
Not: Ödeme yapılan kredi kartı ve kimlik fotokopisinin gönderilmesi ve her sayfa altına imza
atılması ricadır. Formu doldurduktan sonra 464 2148244 No.lu faks numarasına geri gönderiniz.
6-) ÖDEMELER
Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %40’ı peşin olarak ödenmelidir. Bakiyenin ise gezinin
başlamasından 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreler içinde ödemelerin
gerçekleştirilemesi halinde, ACENTE’ nin yapılan rezervasyonları her zaman mehil vermeksizin
iptal etme hakkı saklıdır. Bu durumda gezi bedelinin tahsil edilmiş olan %40’lık kısmı cayma
tazminatı olarak TÜKETİCİ ye fatura edilir.
3 / 12
Şirketimiz ile yapmış olduğunuz paket tur sözleşmesi uyarınca ödemenin kredi kartına taksit ile
yapılması durumunda, bankanız tarafından size tanınacak ekstra taksit imkanlarının
değiştirilmesi ve sona ermesinden ACENTE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
BDDK’nın 27.11.2013 tarih ve 2013/33 sayılı “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik Taslağı”nın kabul edilmesihalinde,
Bankanın uygulamakta olduğu taksit uygulamasında değişiklik olabilir ya da sona erebilir. Bu
gibi bir uygulama değişikliğine gidilmesi durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Bu
durumda müşteri, ACENTE’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve ACENTE’den herhangi
bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. ”
ACENTE, gerekli gördüğü takdirde erken rezervasyon tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.
7-) GENEL HÜKÜMLER
7.1) ACENTE paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu
uyarınca düzenlenmiş, iflası da dahil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin
taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortası
yaptırır.
7.2) ACENTE esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini TÜKETİCİ ye
derhal bildirir. Esaslı Sözleşme değişiklik halleri şunlardır;
a) Paket turun başlamasından önce Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme
içeriğinde yapılan önemli değişiklikler
b) iş bu sözleşmenin 4.4. maddesinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere diğer fiyat
değişiklikleri.
7.3) Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı tüketiciye sunulan broşürde belirtilmiştir.
Paket turun düzenlenmesi için 15 kişi sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya
tamamen iptal edilebileceği hususu hareket tarihinden en az 20 gün öncesine kadar TÜKETİCİ
ye bildirilir. Bu durumda TÜKETİCİ nin tazminat hakkı yoktur. Ancak seyahat acentası
tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde
tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.
7.4) ACENTE, TÜKETİCİ’nin reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu
kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer vermesi zorunludur.
7.5) ACENTE, TÜKETİCİ ye paket tur hizmeti başlamadan önce kaza ve hastalık halinde çıkış
noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını
sigortalaması hususunda tavsiyede bulunur.
7.6) ACENTE, paket turun iptali durumunda 7.5 de belirtilen halleri kapsayacak isteğe bağlı bir
sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.
4 / 12
7.7) TÜKETİCİ, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği
bağımsız hizmet sağlayıcısına, ACENTE’ ye yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu
eksikliğin giderilmemesi halinde TÜKETİCİ nin sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim
talep etme hakkı bulunmaktadır.
  MÜCBİR SEBEPLER
8.1) Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen
olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun
başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, ACENTE nin ortaya çıkan
olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller ACENTE için mücbir sebep sayılır. Bu haller,
a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve
bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya
serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile
olağanüstü haller.
b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde,
sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını
engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya
terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma,
askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar,
hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve
bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek
haller.
c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri.
8.2) Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde ACENTE sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa
edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. ACENTE ile o yerdeki temsilcileri,
tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
9-) SÖZLEŞMENİN DEVRİ
9.1) TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun
başlamasından en az yedi gün önce ACENTE ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile
bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren
üçüncü bir kişiye devredebilir.
9.2) Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, ACENTE’ye karşı bakiye tutarın ve söz
konusu devirden doğan tüm ek masrafların, makul olması ve ACENTE tarafından katlanılan
gerçek maliyeti aşmaması kaydıyla ödenmesinden müteselsilen sorumludur.
9.3) Devir eden için başlatılan vize işlemi iptal edilemez ve devredilemez. Paket turu devir alan
kişinin vize hizmeti almak istemesi halinde, ACENTE tarafından vize işlemleri takip edilebilir.
Devir alana turun ait olduğu ülkenin vize prosedürleri detaylı olarak izah edilir. Ancak gerekli
bilgilendirme yapılmasına rağmen yapılan devirlerde, vize işlemlerinin yetişmemesi söz konusu
olursa risk devir eden TÜKETİCİ’ye aittir. Devir alan kişi turun hareket saatine kadar, ilgili
ülkenin konsolosluk vize departmanı uygulamaları gereği vize işlemlerini tamamlayamaz ise
tura katılamayacağından devir gerçekleşmez ve sözleşmenin iptal hükümleri (10.11 maddesi)
uygulanır. Ayrıca devir alana vize hizmet bedeli tahakkuk ettirilir.
5 / 12
10-) SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI VE SONUÇLARI
10.1) Paket turun başlamasından 20 gün önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin
değişmesi halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul
etmediğini ACENTE’ye yazılı olarak ya da Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki
seçimlik haklardan birisini kullanabilir.
a) ACENTE tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir
bedel ödemeksizin katılma
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura
katılma
c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme
10.2) Sözleşmeden dönülmesi halinde, ACENTE, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine
ulaştığı tarihten itibaren TÜKETİCİNİN ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti
yapmaksızın en geç 14 gün içinde TÜKETİCİYE iade etmekle yükümlüdür.
10.3) Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı ACENTE tarafından paket turun
başlamasından önce Paket turun iptal edilmesi halinde TÜKETİCİ sözleşmenin 10.1
maddesinde belirtilen seçimlik hakları kullanabilir.
ACENTE tarafından iptal edilen gezilerde; TÜKETİCİ’nin uçak bileti mil ile ya da ücreti ile
ACENTE dışından temin etmiş olması halinde yaşanacak hak kayıplarından ACENTE sorumlu
değildir.
10.4) ACENTE’nin paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği
veya getiremeyeceği tespit edilirse, ACENTE paket turun devam etmesi için TÜKETİCİYE ilave
maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve TÜKETİCİYE teklif edilen
hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Ek veya ikame hizmetlerin
TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ’nin bedel iadesi ve
tazminat haklarını ortadan kaldırır.
TÜKETİCİ alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde
ACENTE’nin ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden
dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak ACENTE o
ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir
karşılık talep edebilir. Yine bu halde, ACENTE, tüketicinin paket tura başladığı yere veya
üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması
halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.
10.5) Kişilerin gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı seyahatlerinde ulaşım araçlarından (uçak, tren,
otobüs veya özel araç vb.) doğabilecek gecikme, vergi borçlarından veya benzeri bir sebepten
dolayı yurtdışına çıkamama, ulaşım araçlarında yer bulamama veya hangi nedenlerden olursa
olsun konaklama yerine geç varma veya gidememe halleri TÜKETİCİnin sorumluluğunda olup,
bu konuda ACENTEnın hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle TÜKETİCİ ACENTE’den bedel
iadesi veya tenzili dahil hiçbir hak talebinde bulunamaz.
10.6) TÜKETİCİNİN, ACENTE’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla
sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30
6 / 12
gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal
yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın
ödenen bedel TÜKETİCİYE aynen iade edilir.
TÜKETİCİNİN gezinin başlamasından 15 gün öncesine kadar (30 / 16 gün arası) iptal ve
değişiklik talep etmesi halinde, gezi bedelinin %40’ı, 15 günden az bir süre kala (15 / 0 gün
arası) talep etmesi halinde ise tamamını cayma akçesi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Cayma akçesi ödenmedikçe tura katılım askıya alınır.
Erken rezervasyon dönemine dahil yurt dışı tur paketlerinde; kayıt anında rezervasyon
bedelinin %40’ ı tahsil edilir. TÜKETİCİ, tur hareket tarihine 30 günden az bir süre kala (30 / 0
gün arası) ise tamamını cayma akçesi olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Erken rezervasyon tur paketinde, tur hareket tarihine 30 gün öncesine kadar, ödenen kişi başı
tur paket ücretinin %5’i tutarında cezai işlem karşılığında değişiklik yapılabilir. Talep edilen
yurtdışı tur paketine ait kontenjan bulunmaması halinde, ACENTE’nin paket değişikliğini kabul
etmeme hakkı saklıdır.
Erken rezervasyon döneminde indirimsiz rezervasyon yapılan turlarda normal iptal şartları
geçerlidir.
10.7) Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir
durum veya mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre
kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu
vergi, harç v.b. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. Kişilere ödenip
belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti
yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin ACENTE’ye ulaşmasından
itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.
10.8) TÜKETİCİ tarafından tur tarihi ve her türlü değişiklik taleplerinde yukarıdaki ödemelere
ek olarak dosya masrafı olarak 10 € karşılığı 60 TL. tahsil edilir.
10.9) Charter uçuşlarda tur hareket tarihine 30 günden az bir süre kala (30 / 0 gün arası)
yapılan iptallerde hiç bir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.
10.10) Charter uçuşları ile ilgili olarak tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi
olduğundan Varşova Konvansiyonu gereğince; bu tür uçuşlarda saat değişikliği, duraklama
yerleri değişikliği mümkündür. Uçuş saatleri 48 saat önceden kesinleştiğinden satış sırasında
belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile ACENTE sorumlu
tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.
10.11) ACENTE TÜKETİCİ’nin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak
bildirmemesi durumunda TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından
24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ’ye herhangi bir ücret
iadesi yapılmaz.
10.12) ACENTE’nin olası tur iptali bildirimleri, her TÜKETİCİ’ye münferiden yapabileceği gibi,
yüksek tirajlı 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir.
7 / 12
11-) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ KARİNESİ
11.1) ACENTE, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda
sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) TÜKETİCİNİN kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir
davranışının bulunması.
c) Sözleşmenin 8. maddesinde düzenlenen mücbir sebep hallerinden birinin bulunması.
ç) ACENTENİN veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen
öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal
edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün
önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TÜKETİCİYE bildirilmiş olması.
11.2) Sözleşmenin 11.1 maddesinin (b), (c) ve (ç) alt maddelerinde belirtilen hallerde, ACENTE
ile o yerdeki temsilcileri, TÜKETİCİYE zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda
bulunmakla yükümlüdür.
12-) HAREKET SAATLERİ
Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte
geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden ACENTE
sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs, vb. ulaşım araçlarının hareket yeri
saat ve sefer sayıları geziden önce ACENTE’den kontrol edilmelidir. ACENTE tur hareket
detaylarını yolculara bildirmekle birlikte, yolcular da bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.
13-) BAGAJ
13.1) Tura katılan TÜKETİCİNİN her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak
kaydı ile iki valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Atlantik
aşırı uçuşlarda ve bazı havayollarında bu kural değişmektedir. Güncel bagaj bilgisi tanıtım
broşüründe bulunmaktadır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet
eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan ACENTE sorumlu
tutulamaz.
13.2) Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar
ile kesici delici ve ateşli silahlar kesinlikle taşıma araçlarına ve konaklama tesislerine alınamaz.
Ayrıca her çeşit evcil hayvan, ACENTENIN açıkça yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve
konaklanacak tesislere alınmazlar. Kimlik ve ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.
14-) VİZE İŞLEMLERİ
Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. Seyahat ACENTE sinin vize alma
taahhüdü yoktur. Vize ve pasaport işlemleri TÜKETİCİye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1
ay (konsoloslukların bildirimlerine göre değişiklik gösterebilir) öncesine kadar gerekli tüm
belgelerin eksiksiz olarak ACENTE ye teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri
takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak,
vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan ACENTEnın vize
alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi
8 / 12
vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından ACENTEnın hiçbir
sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez. Programlarımız
için tur bitiş tarihi itibarıyle minimum 6 ay geçerliliği olan pasaport gerekmektedir.
15-) RESMI DOKUMANLAR VE SAGLIK BELGELERI
Yolcular seyahate cıkmadan once acenteleri ile asagıda detayları verilen belgelerin gecerliligini
kontrol etmeleri gerekmektedir. Kalkıstan önce gereklı dökümanları yanlarında
bulundurmaları ve bu belgelerin (pasaport vs.) geçerliliğini kontrol etmek yolcuların kendi
mesuliyetindedir.
16-) DİĞER HÜKÜMLER
16.1) Tüketiciler, rehber, tesis ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği
kurallara, uyulması gereken uluslar arası ve ulusal mevzuat hükümlerine uyacağını, 3. kişilerin
can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde haklı nedenle iade alamayacağını ve iade
hakkının bulunmadığını kabul eder.
16.2) TÜKETİCİNİN şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye
bildirmesi iyi niyetli TÜKETİCİNİN özen borcu olup şikayet konusunun hizmet alındığı esnada
ACENTE yetkililerine bildirilmesi halinde çözümlenmesi ve memnuniyetin sağlanması mümkün
iken belirtilen özen borcunun yerine getirilmemesi TÜKETİCİnin iyi niyetli olmayan haline
karinedir.
ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ’ye karşı sorumludur.
Ancak TÜKETİCİNİN, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde,
turu terk ettiğini ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak
bildirmek zorundadır. Aksi halde TÜKETİCİ turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış
addolunur.
16.3) ACENTE’nin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek
tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uygulanacaktır.
16.4) Gezi programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında
kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen
şehir ve ülkelerdeki yerel ACENTELER belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli
katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılamaması nedeniyle
ACENTE’ den hiçbir tazminat veya iade talep edilemez.
16.5) TÜKETİCİ kayıt yaptıracağı tur için gerekli asgari sağlık ve kondisyon durumunu tespit
etmekle mükelleftir. TÜKETİCİ kendi sağlık durumuna uygun olmayan bir tur satın alması
halinde, turun iptali halinde yaşanacak hak kayıplarından ACENTE sorumlu olmaz. TÜKETİCİ
kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten
kendisi sorumludur. Bu amaçla ACENTE’den her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep
edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan TÜKETİCİ tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına
danışarak onay almakla ve bu durumu ACENTEye kayıt öncesinde bildirmekle yükümlüdür.
Rahatsızlığın türüne göre ACENTE’nın TÜKETİCİ’yi talep ettiği tura kabul edip etmeme hakkı
saklıdır.
9 / 12
16.6) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan
TÜKETİCİ (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler) bu
sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat
imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan TÜKETİCİ (ler) in ACENTE aleyhine ve katılmış
oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve ACENTE’nin TÜKETİCİye bu sözleşmede yazılı hususlar
dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde ACENTE’nin sözleşmede
imzası bulunan TÜKETİCİ(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu
geziye katılan TÜKETİCİler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu
sözleşme şartlarını tanıtım broşürü, katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme
şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.
16.7) TÜKETİCİ, sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve
niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi
olduğunu ve paket tur sözleşmesinin içeriği ve maddeleri ile ilgili açıklayıcı bir şekilde okuyarak
bilgilendirildiğini beyan eder.
16.8) Ek sözleşme yapılmaksızın, TÜKETİCİ de mevcut paket tur sözleşmelerinde yer alan ilave
değişiklikler, düzeltmeler veya eklemeler, ACENTE yetkilisi tarafından imzalanmış olması şartı
ile geçerli olacaktır.
17-) SİGORTA HÜKÜMLERİ
17.1) ACENTE, TÜKETİCİ tarafından 1618 sayılı yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti
satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi hallerinde sigorta ile teminat
altına alınmıştır. Teminat kapsamı, paket tur bedeli kadardır. TÜKETİCİ dilerse paket tur
ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık hallerinde çıkış noktasına
dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
17.2) Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde
bulunan TÜKETİCİLERİN eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı
bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. ACENTE bu teminatların içeriği,
kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Her türlü
sigorta işlemlerinde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir. ACENTE’nin herhangi bir
kusurunun bulunmadığı durumlarda zararın sigorta tarafından herhangi bir nedenle kapsam
dışı bırakılması halinde ACENTE’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
17.3) Müşterinin ACENTE’nin sağladığı seyahat sağlık sigortası koşullarını kabul etmemesi
halinde, müşteri başka bir sigorta poliçesi yaptırma hakkına sahıptır. Ancak bu durumda
müşteri, ACENTE’nin sağladığı seyahat sigorta bedelinin iadesini isteyemez.
18- ) DELİL ANLAŞMASI
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda ACENTE’ nin defter ve kayıtları ile sair belge ve
dökümanlar, hesap özetleri, yetkili müdür ve müdürlerce onaylanmış bilanço ve raporlar,
ACENTE’ ye ait Online Rezervasyon Sistemi üzerinden TÜKETİCİ tarafından girilen bilgiler,
onaylanan tüm evrak ve belgeler başkaca kanıt gücüne gerek bulunmaksızın nihai, kesin ve
münhasır delil sayılacaktır.
19- ) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
10 / 12
İşbu Sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması Türk Hukukuna tabidir,
doğacak ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri münhasıran
yetkilidir.
Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu Sözleşme taraf yetkililerince
tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul
edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak,
kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı
adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm
hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.
12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına
birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası
tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde
işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve
niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi
olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı,
bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası
yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi
yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.
İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak
bilgi verilmiştir.
a) Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgileri ile bunların
bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat
noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin
bulunmaması durumunda ACENTE nin en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,
b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından
kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,
c) Reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde,
TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ nin kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler,
d) TÜKETİCİ tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri
gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı
bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler,
e) TÜKETİCİ ye verilen broşür veya sözleşmede, bu maddede belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

RİTİM TRAVEL
  Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad. Beycenter No:16/1 Beylikdüzü-İST.